Hoofdsponsor

Voituron

Sponsors

Schoonderbeek CV
Rabobank Randmeren
Gijtenbeek Beheer
De Vries Pluimvee verwerkende industrie
Vishandel G. van de Mheen
VOC

Ledenshop

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

Sportpark "De Burcht"
Luxoolseweg 32
3862 WJ Nijkerk

Postbus 39
3860 AA Nijkerk

Tel. 033-2453189
info@nsc-nijkerk.nl

Gedragsregels jeugd en ouders


Iedereen die bij de club betrokken is dient er voor te zorgen dat de sport leuk blijft. Alle betrokken dienen dan ook de ander te respecteren, ook diens mening of beslissing. Indien iemand zich misdraagt, op welke wijze dan ook, dan worden door het bestuur direct afdoende maatregelen getroffen.

 

Het tonen van respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), belediging en molestatie aan het adres van leden, gasten, tegenstanders, en overige derden zijn uiteraard verboden. Pesterijen, intimidatie en discriminatie worden evenmin geaccepteerd.

 

Spelregels

 • Bij trainingen dient de speler 5 minuten voor aanvang op het veld aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering voor een training dient de speler zich tijdig af te melden bij de trainer.
 • Bij thuiswedstrijden dient de speler 5 minuten voor het door de trainer/coach aangegeven tijdstip aanwezig te zijn.
 • Bij uitwedstrijden dient de speler 5 minuten voor de door de trainer/coach aangegeven vertrektijd aanwezig te zijn.
 • Indien de speler niet kan meedoen aan de wedstrijd dient hij zich tijdig, doch uiterlijk donderdagavond, te melden bij de coach. In geval van ziekte zo spoedig mogelijk.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Kleedruimten dienen na de training en wedstijden schoon achtergelaten te worden. Dit geldt ook bij uitwedstrijden.
 • Douchen na de wedstrijden is verplicht. Tijdens het douchen mag een onderbroek of zwembroek gedragen worden. Na de trainingen is er gelegenheid om te douchen bij de vereniging.
 • Na de training worden er spelers aangewezen die de trainingsmaterialen opruimen. Hieraan dienen zij te voldoen.
 • Bij wangedrag of verpesten van de sfeer in de groep zal de betreffende speler daarop aangesproken worden en bij herhaling zullen passende maatregelen worden getroffen.
 • Onderlinge communicatie gebeurt op basis van openheid, gelijkheid, respect en eerlijkheid.
 • Tijdens het trainen en de wedstrijden wordt er vriendschappelijk en respectvol met elkaar om gegaan, en niet geslagen, gescholden of geschopt e.d. naar elkaar of tegenstander. Ook dient men zich ten opzichte van de scheidsrechter respectvol te gedragen. Bij het niet nakomen van vorenstaande volgen passende maatregelen.
 • In de kleedruimten en dug-outs mag niet worden gerookt, alcohol en/of drugs gebruikt worden.
 • Tijdens wedstrijden heeft de scheidsrechter de leiding en deze is verantwoordelijk voor het gedrag, zowel in sportief als sociaal opzicht, in het veld. Spelers volgen de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren diens beslissingen.
 • Aan het begin van elke wedstrijd begroeten de spelers, de spelers van de tegenstander en wensen zij elkaar een prettige wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden handen geschud, eventueel felicitaties uitgewisseld en wordt de scheidsrechter bedankt.
 • In voorkomende gevallen zijn spelers verplicht zich beschikbaar te stellen voor andere teams.

 

Regels ouders

 • Ouders zien er op toe dat hun kinderen bekend zijn met bovenstaande spelregels en dat zij zich hieraan houden.
 • Ouders zijn verplicht met regelmaat te rijden bij uitwedstrijden.
 • Ouders en overige toeschouwers bevinden zich achter de veldafzettingen in plaats van op het veld.
 • Ouders dienen respect te hebben voor alle spelers, scheidsrechters, trainers/coaches en andere toeschouwers.
 • Ouders bemoeien zich niet met het spel.
 • Ouders moedigen de spelers aan en benaderen hen positief.
 • Ouders dienen beslissingen van de trainer/coach of scheidsrechter te accepteren.